Nora Şeni

Hayır Numan Bey, 2.Dünya Savaşı’nda Türkiye Yahudilere “kucak açmadı”

Nora Şeni’nin makalesi T24 sitesinde yayınlanmıştır.   20 Eylül’de IŞİD’in elindeki 46 Türkiyeli rehinenin serbest kalmasını basına açıklarken, Numan Kurtulmuş, bu diplomatik müjdeden her türlü payı çıkarmaya belli ki kararlıydı. Oysa abartmaya hiç ihtiyacı yoktu, zaten gerçek bir başarı ve sevinç vesilesiydi rehinelerin geri gelmesi. Başbakan Yardımcısı bununla yetinmedi. IŞİD’den kaçmakta olup günlerdir aç susuz […]

“Bir Yüzleşme Serüveni: Holokost Sonrası Fransa’da Hafıza Politikaları” programı Yahudi soykırımına dair Fransa’daki bellek dönüşümünün Türkiye’de daha bilinir hale gelmesini amaçlamaktadır.

Proje Hakkında

Ermeni soykırımında mülksüzleştirme ve gasp süreçleri

Ermeni soykırımı üzerine yapılan çalışmalarda uzun süre boyunca ihmal edilmiş bir konu olan kitlesel şiddet eylemlerinde mülkiyet sorununun önemine dair bir kaç cümle ile konuş

Soykırımda mal gaspları tartışıldı

‘Bir Yüzleşme Serüveni: Holokost Sonrası Fransa’da Hafıza Politikaları’ etkinlikleri kapsamında tarihçiler Tal Bruttmann ile Mehmet Polatel el konulan malları tartıştı.

Fransa “telafi edilemez” bir suçtan sorumlu olduğunu nasıl kabul etti ?

Konuşmamda Fransız devletinin antisemit uygulamalardaki sorumluluğundan, konuya dair farklı belleklerin ortaya çıkmasından ve özel hafıza girişimlerinden bir devlet politikası olarak hafızaya nas&#

“Uygun eylem biçimleri bulmak gerek”

“Türkiye’nin gördüğüm ilk zengin ülke olduğunu hatırlıyorum, Batı Avrupa o dönemler yoksulluk içindeydi çünkü.

Tüm Makaleler

Twitterdan

Twitter Sayfası

Kaynaklar

Shoah Bibliyografyası (Fransızca)
Shoah biblografyası. (Fransızca)
Memorial de la Shoah Görsel ve Ses Arşivi
Shoah'dan kurtulanlarla yapılan görüşmeler ve Memorial de la Shoah tarafından düzenlenen konferans ve toplantıların videoları.
Tüm Kaynaklar

Tanımlar

Gettolar

Getto terimi adını Venedik’te 1516’da kurulan Yahudi mahallesinden alır. İkinci Dünya Savaşı boyunca gettolar Almanya’da Yahudi toplumunun çok zor koşullarda yaşamaya zorlandığı, şehir dokusundan dikenli teller ya da duvarlarla izole edilmiş mahallelerdi. Naziler yaklaşık 450 getto kurdular. Naziler gettoları Yahudileri kontrol altına almak ve ayrıma tabi tutmak amacıyla kurulmuş geçici bir çözüm olarak lanse ediyorlardı. Gettoların varlığı bazen çok kısa sürüyordu. 1942’den itibaren uygulamaya konan Nihai Çözüm’le birlikte gettolar sistematik bir şekilde yıkıldı ve Yahudiler katledilmek üzere imha kamplarına sürüldü.

Antisemitizm

Antisemitizm kelimesini ilk defa 1879’da Alman gazeteci Wilhelm Marr Yahudilere ve Yahudilerle özdeşleştirilen liberal, Avrupalı ve uluslararası siyasi düşüncelere yönelik nefreti tanımlamak için kullanır. Bu kelime modern ve milliyetçilikle ittifak haline olan Yahudi karşıtlığını tanımlar.

Ancak özel olarak Yahudilere yöneltilen nefret modern çağlardan çok eskiye dayanır. Antisemitizmin en yaygın örnekleri arasında pogromlar (yöneticiler tarafından cesaretlendirilen ve Yahudileri hedef alan yerel halk ayaklanmaları) gelir. Pogramlar çoğunlukla Yahudilere yönelik suçlayıcı efsaneler bahane ederek organize edilirdi. 19. yüzılda yabancı düşmanı “völkisch” akımı Yahudiliği Almanlığa yabancı bir durum olarak tanımladı. 1919’da kurulan ve Adolf Hitler tarafından yönetilen Nazi partisi ırkçı teorilere siyasi bir ifade alanı verdi. Almanya’dan Yahudilerin sürülmesi çağrısında bulunan Hitler’in Kavgam kitabı milyonlarca sattı.

1933’te Naziler iktidara geldiğinde Yahudi karşıtı boykotlar ve kitap yakmalar düzenledi, antisemit kanunları yürürlüğe koydu. 1938’de “Kristal Gecesi”nde Naziler Almanya ve Avusturya’da sinagogları ve Yahudilere ait mağazaları yıkıp yağmaladı. Bu olay bir yıkım dönemine geçildiğinin habercisiydi. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde soykırım Nazi antisemitizminin tek amacı heline geldi.

Sözlük
Sitedeki bilgiler ticari amaçlarla ve kaynak belirtmeden kullanılamaz, kullanım koşulları için lütfen irtibata geçiniz. - İletişim